Tuesday, April 27, 2010

गजल..... अब लेख्दिन भो !!

जून तारा मात्रै झार्ने, गजल अब लेख्दिन भो ।
मुग्लानीको पीडा खार्ने, गजल अब लेख्दिन भो ।

माया लेखे प्रीति दुख्छ, कथा लेखे व्यथा दुख्छ,
जे लेखे नि सुख बार्ने, गजल अब लेख्दिन भो ।

भिर लेखे पाखा मर्छ, गीत लेखे भाखा मर्छ,
यौटा बचाइ अर्को मार्ने गजल अब लेख्दिन भो ।

जिन्दगी यो खेल न हो, कोही जित्छ कोही हार्छ,
यौटा जित्दा अर्को हार्ने गजल अब लेख्दिन भो ।

No comments: