Tuesday, June 8, 2010

गजल - मन पराएँ

थाहै छैन कैले बढ्यो, झुकाव मन पराएँ । 
नशै नशा गजल बह्यो, बहाव मन पराएँ । 

भन्थे, कहाँ सजिलो छ? पाउन केही यहाँ, 
बित्थै तिखो काँडा बिझ्यो, गुलाव मन पराएँ । 

भाव मेरा पोख्न खोजें, भेटिन शब्द कुनै,
कठै!कागज रित्तै रह्यो, अभाव मन पराएँ ।

सुख दु:ख तौली हेरें, बराबर हुन्छ भन्थे, 
भलै पीडा माथि पर्‍यो, हिसाब मन पराएँ । 

हार्नु तेरो धर्म हैन, चिच्यायो यो मन जब,
अझै 'जितु' अघि सर्‍यो, लगाव मन पराएँ !!

No comments: