Monday, October 25, 2010

गजल -- अलग

दृश्य उही, नजर अलग ।
कहाँ छ र ? सगर अलग ।

वारी पारी, तिमी र म,
नदी उही, बगर अलग ।

पीडा यौटै, भोगाइ यौटै,
छ त केवल, शहर अलग ।

गजल उही, जिन्दगीको,
मात्र यहाँ, बहर अलग ।

No comments: